کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع  اعتراضی خانواده‌های بیماران SMA جلوی وزارت بهداشت

روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه خانواده‌های بیماران SMA در اعتراض به عدم تخصیص داروهای وارداتی به این بیماران اعترض کردند.

خانواده بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای، در رابطه با علت برگزاری این تجمع اظهار کردند: حدود ۶۵۰ بیمار نیازمند درمان و دارو داریم و سازمان غذا و دارو قرار بود داروهای وارد شده را مابین ۲۵۰ بیمار توزیع کند اما هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است و تکلیف ۴۰۰ بیمار دیگر که به این دارو به شدت نیاز دارند مشخص نیست. این درحالی است ‌که اخیرا سازمان غذا و دارو رژیم اعلام کرده بود که توزیع داروی بیماران SMA آغاز شده است.