کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در هویزه

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در هویزه

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در هویزه

روز دوشنبه 31 خرداد ماه شماری از جوانان جویان کار در شهر هویزه در اعتراض به افزایش بیکاری و بی توجهی مقامات به این مشکل مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

تجمع کنندگان که اکثر آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند خواستار استخدام در شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) می باشند. این کارجویان شهرستان هویزه که ۲۰ نفر هستند و از ۲ سال پیش در انتظار جذب توسط شرکت متن به سر میبرند، می گویند: ماه گذشته در جریان برپایی یک تجمع مقابل استانداری، استاندار به وعده آنها داد ظرف یک هفته مسئولین شرکت را برای جذب این ۲۰ نفر متقاعد سازد، ولی اکنون یک ماه از وعده استاندار گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است.