کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی جوانان بیکار امیدیه خوزستان 

بنا به گزارشات منتشر شده، جوانان ساکن شهرستان امیدیه ازتوابع استان خوزستان که از تبعیض‌ها و بیکاری تحمیلی به ستوه آمده‌اند، روز جمعه ۱۱ شهریور ماه، اعتراضات خود را به مراسم نماز جمعه کشاندند.

معترضان با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی حین برپایی مراسم نماز جمعه، خواهان پایان سیاست‌‌های تبعیض‌‌آمیز حکومت و استخدام نیروهای بومی در شرکت‌ها، صنایع و پروژه‌های استان خوزستان شدند. جوانان معترض ساکن امیدیه پیشتر نیز با برپایی تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان نسبت به آمار بالای بیکاری مردم خوزستان و استخدام نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-