کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز

بنابر گزارش‌ها، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت، شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض اهم مطالبات خود را افزایش میزان دستمزد، تامین مواد اولیه و تجهیزات و پرداخت حق بدی آب و هوا عنوان کرده اند. راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید و تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود از دیگر مطالبات کارگران است.