کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی جمعی از جوانان بوشهر

جمعی از جوانان بوشهری روز چهارشنبه ۱۵ دیماه با برپایی تجمعی نسبت به نتایج آزمون استخدامی عسلویه اعتراض کردند.

پس از انتشار نتایج آزمون استخدامی عسلویه، جوانان بومی استان بوشهر، نارضایتی خود را نسبت به این نتایج اعلام کردند. جوانان بوشهری خواهان جذب بیشتر نیروهای بومی در پارس جنوبی می‌باشند. جوانان بومی استان مدعی هستند که برای استخدام جوانان بوشهری، سهم چندانی در نظر گرفته نشده است. در صورتی که شرکت باید برای تأمین نیروهای خود به استخدام نیروهای بومی اولویت بدهد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah