کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان مترو تهران

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، جمعی از بازنشستگان شرکت بهره‌برداری متروی تهران مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کرده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.

بازنشستگان شرکت بهره‌برداری متروی تهران در خصوص تجمع خود می گویند، حق سنوات آنها را بعد ۳۰ سال زحمت و بازنشسته شدن  هنوز پرداخت نکرده‌اند”. این بازنشستگان درمدت ۱۰ ماه گذشته برای حل مشکلاتشان به شورای شهر و شرکت بهره‌برداری مترو  هم مراجعه کرده‌اند اما هنوز مطالباتشان پرداخت نشده و کسی نیز پاسخگوی آنها نبوده است.