کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

تراکتورداران ۱۳ شهر و بخش‌های چهارگانه شهرستان دزفول در پی سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل صبح روز شنبه 11 تیرماه، با حرکت به سمت ساختمان فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

این شهروندان نسبت به کمبود سهمیه سوخت و گرانی گازوئیل اعتراض دارند و خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند. گفتنی است، سهمیه ماهیانه تراکتورهای ۶ سیلندری که به بیش از پنج هزار لیتر سوخت ماهیانه احتیاج دارد تا با کمبود سوخت و توقف کار منجر نشود، متأسفانه در طی ماه‌های گذشته به هر یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر یک هزار لیتر سوخت ماهیانه اختصاص داده شده است که این نوع سهمیه‌بندی باعث می‌شود تا در کمتر از یک هفته با کمبود سوخت، رانندگان  مجبور به متوقف کردن تراکتورهای خود شوند.