کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

روز سه‌شنبه 7آذرماه 1402، جمعی از بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند شیراز، قزوین، همدان، کرمانشاه، سنندج، اهواز و اراک در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود مجددا دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند، در راستای مطالباتشان شعارهای اعتراضی سر می‌دادند. بازنشستگان معترض خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸5” میباشند.گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها، از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان می‌باشد.همچنین آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.