کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در کرمانشاه

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری، روز سه شنبه هشتم خردادماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در کرمانشاه، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند. از دیگر مطالبات آنها افزایش مستمری‌ها براساس هزینه‌های زندگی و مطابق موازین قانونی و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها است.