کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران

روز دوشنبه 15 آبان ماه، شماری از بازنشستگان کشوری در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی شدن همسان سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که تا کنون کامل پرداخت نشده است دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده ،مهم ترین مطالبات بازنشستگان،”بازگشت لایحه دائمی‌نمودن همسان‌سازی و تصویب آن” “افزایش حقوقهای سالیانه طبق مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس میزان تورم واقعی در جامعه، “تسریع در پرداخت پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ بر اساس احکام رتبه‌بندی و اجرا و پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی حقوق ها، “رعایت حق و حقوق بازنشستگان در بررسی قانون برنامه هفتم و گنجاندن بندها یا موادی که کلیه حقوق قانونی (میزان دریافتی، هزینه‌های درمانی و امکانات رفاهی و منزلتی) بازنشستگان را طبق عدالت و رفع تبعیض و بر اساس قانون اساسی در نظر گرفته باشد” “تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع بیمه پایه و تکمیلی جامع، کامل بازنشستگان، بطوریکه تمام هزینه‌های درمانی را پوشش دهد”