کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارکنان هواپیمایی ملی ایران (هما)

روز شنبه ۱۰ مهرماه کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) در‌ اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل وزارت راه دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

بازنشستگان و شاغلان هما به وضعیت بد شغلی و معیشتی خود اعتراض دارند و خواهان افزایش و همسان سازی حقوق‌ها و رسیدگی به دیگر خواسته‌هایشان هستند .

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-