کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان هما در مقابل صندوق بازنشستگی

شماری از بازنشستگان هما،  در اعتراض به انتقال صندوق بازنشستگان هما به صندوق کشوری، روز دوشنبه ۸ آذر ماه، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شرکت تجمع برپا کردند.

بنا به گزارش، در حالی که بازنشستگان هشدار داده‌اند؛ “انتقال صندوق خط قرمز آنها است”، مسئولان در نظر دارند صندوق بازنشستگان هما را به صندوق کشوری منتقل کنند. بازنشستگان دراین تجمع اعتراضی، مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده‌ و معتقد هستند که این امر منجر به بروز مشکلات بیشتر در معیشت و دریافت حقوق آنها خواهد شد.