کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان مخابراتی خوزستان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان واهواز روز دوشنبه ۱۲ تیرماه به طور جداگانه دست به تجمع  و راهپیمایی زدند.

این بازنشستگان در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی و رفع مشکلات بیمه درمانی برای چندمین بار در مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.