کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه، مطابق تجمعات هر هفته‌ی دوشنبه‌های اعتراضی، مجدداً مقابل ساختمان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان در شهرهای تهران، ، شیراز، سنندج، بیجار، مریوان، تبریز، اراک، زنجان، ارومیه، و اردبیل دراعتراض به وضعیت معیشتی و عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی و رفع مشکلات بیمه درمانی برای چندمین بار در مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.