کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان

جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد روز یکشنبه 3 تیرماه، با راهپیمایی و سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی فولاد واقع در خیابان وزرا، بار دیگر بر اجرای کامل همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم تاکید کردند. همچنین بازنشستگان صنایع فولاد با برگزاری این تجمعات خواستار رسیدگی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.