کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان روز یکشنبه 20 خرداد ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان با تجمع در برابر صندوق بازنشستگی فولاد بر ادامه اعتراض خود تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید نمودند.  به گفته آنها، افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نادرست قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی صندوق فولاد است، منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی آنها نیست و این صندوق قصد ندارد با تامین منابع مالی این همسان‌سازی را که ۲۷ درصد نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی کمتر است، اصلاح کند.