کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صدا و سیما در تهران

روز سه شنبه بیست و چهارم مردادماه، جمعی از بازنشستگان صدا و سیما، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل مسجد “بلال” صدا و سیما در تهران، دست به تجمع زدند.

بنا بر این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد و پایین بودن حقوق دریافتی صورت گرفته است. از جمله خواسته های این بازنشستگان می توان به “افزایش 50 درصدی مستمری ها، اجرای همسان سازی حقوقها، افزایش کیفیت و کمیت خدامات درمانی و بازنگری در تعرفه ها” اشاره کرد.