کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند. بازنشستگان معترض می‌گویند از زمان خصوصی‌سازی مخابرات ایران ۱۳ سال است که مطالبات آنها پرداخت نشده است. قابل ذکر است، «ستاد اجرایی فرمان امام» مهمترین نهاد اقتصادی زیر نظارت دفتر علی خامنه‌ای رهبر  رژیم جمهوری اسلامی، سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah