کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی بازنشستگان ترکیه

روز یکشنبه 19 دیماه به دنبال فراخوان سندیکای بازنشستگان ترکیه، شمار زیادی از بازنشستگان بخشهای مختلف این کشور در اعتراض به سطح نازل مستمری های خود  به استانبول رفته و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در جریان این تجمع بیانیه ایی از سوی یکی از بازنشستگان قرائت گردید که در آن آمده بود “وقتش که برسد، قدرتی که زندگی را برای ما تبدیل به زندان کرده و ماشین دروغ سازی اش، مرکز آمار را وادار به پاسخ گویی خواهیم کرد.” بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «بس است دیگر، همه چیز دروغ است، گرسنگی و فقر واقعی است» خواستار افزایش مستمریهای خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

حمایت زنان حزب کارگران انقلابی ترکیه از زنان معترض ایرانی

-

حمله به دو فرودگاه نظامی روسیه

-

مانور نظامی آذربایجان و ترکیه در نزدیکی مرزهای ایران

-

تداوم موج اعتصاب‌ها در بریتانیا

-

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در سوریه

-

بمباران کردن “کارخانه اصلی تولید موشک” حماس توسط اسرائيل

-