کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع  اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس

روز چهارشنبه ۸ دیماه، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

تجمع‌کنندگان نسبت به وضعیت معیشتی این قشر با وجود گرانی و تورم حاکم بر جامعه و همچنین عدم همسان‌سازی حقوق خود اعتراض دارند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار تحقق مطالبات برحق خود هستند.