کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

روز سه‌شنبه ١١ بهمن ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.

بنا به گزارشات، بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان همسان سازی حقوق و اجرای صحیح مصوبات شورای عالی کار شدند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن شعار های اعتراضی نوشته شده بود و خواهان برآورده شدن خواسته هایشان شدند.