کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل، روز چهارشنبه ۱۲مرداد ماه، مقابل ساختمان این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه سلسله اعتراض‌های خیابانی خود به شرایط معیشتی، عدم رسیدگی به مطالبات و محقق نشدن وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی در ارتباط با افزایش حقوق، بار دیگر از روز یکشنبه ۹ مرداد، در شهرهای مختلف ایران تجمع های خود را آغاز کردند. بازنشستگان اردبیل شعارهایی از قبیل «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» و «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.