کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

اروز دوشنبه ۲۰ تیر ماه شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای  کرمان، رشت، اصفهان، کرمانشاه و رامهرمز دست به تجمع اعتراضی زدند.

پس از گذشت بیش از یک‌ماه که از حضور بازنشستـگان تامین اجتماعی در خیابان می‌گذرد، هنوز اعتراضات بازنشستـگان تامین اجتماعی ادامه دارد. چرا که هیچ‌کدام از خواسته‌های آنها برآورده نشده است.اما بازنشستگان همانطور که پیش از این اعلام کرده بودند، مطالبه‌گری خود را در کف خیابان پیش می‌برند. بازنشستـگان تامین اجتماعی می‌گویند دولت رئیسی هم اکنون به فکر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیست. در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی یکی از ثروتمندترین سازمان‌های غیردولتی ایران است.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-