کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور، صبح روز یکشنبه ۲۱ فروردین نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

با انتشار فراخوان از پیش اعلام شده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، شمار زیادی از بازنشستگان در شهرهای تبریز، اصفهان، کرمانشاه، قزوین، رشت، شیراز، مشهد، سنندج، تهران، کرمان، یزد و سمنان، با برپایی تجمعاتی  خواستار، اجرای کامل قانون همسان‌سازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی شدند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-