کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر

بازنشستگان تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، در شهرهای تبریز، خرم آباد و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان در مقابل ساختمان این سازمان در شهرهایشان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان خواستار افزایش مستمری هایشان با توجه به میزان خط فقر هستند. گفتنی است بازنشستگان معترض، با پهن کردن سفره خالی، به شکل سمبلیک وضعیت اسفبار معیشتی خود را برای افکار عمومی به نمایش گذاشتند. همچنین بازنشستگان در خرم آباد شعار می دادند “تنها راه رهایی از سفره های خالی فریاد در خیابان”.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah