کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان با برگزاری تجمعی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

این تجمع که در مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی اهواز شروع و تا میدان فرهنگ این شهر به صورت راهپیمایی ادامه داشت، در اعتراض به  مصوبه دستمزد صورت گرفت. درمان رایگان، اجرای همسان‌سازی، و تعیین میزان مستمری متناسب با نرخ تورم، از دیگر خواسته‌های بازنشسته‌های معترض است.