کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

روزیکشنبه٢٣ مهرماه ١٤٠٢بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً مقابل فرمانداری های شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض این بازنشستگان در شهرهای “شوش، کرمانشاه، اصفهان، مشهد، و اهواز” نسبت به “وضعیت نامناسب معیشتی” و “عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان” از جمله “اجرای باقی‌مانده همسان‌سازی حقوق و پرداخت معوقه آن از سال ٩٩ تاکنون” بارها در هفته‌های گذشته نیز تکرار شده است.گفتنی است، بازنشستگان و مستمری‌بگیران معترض در این تجمعات شعارهایی همچون “فقط کف خیابون به دست میاد حقمون”، “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “وعده وعید چه خوب بود، ولی همه‌ش دروغ بود.” سر دادند.