کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه

روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند.
«آنچه بازنشستگان می‌خواهند، افزایش مستمری‌ها براساس هزینه‌های زندگی و مطابق موازین قانونی‌ست. مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی سال‌هاست اجرا نمی‌شود و امسال به بدترین شیوه‌ی ممکن نادیده گرفته شده است» بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمریها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند و خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها شده اند.