کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر کشور

روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ، جمعی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، دربرخی از شهر های کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، در شهر های اهواز، شوشتر، شوش، کرخه و هفت تپه، جمعی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی دولت به مشکلاتشان و پرداخت نکردن عیدی و دستمزد و مزایا با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهر های خود تجمع کردند.