کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز روز شنبه 4 تیرماه، در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود مقابل استانداری اهواز تجمع کرده و شعار سر دادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد رژیم مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اعتراض دارند و خواهان اصلاح آن هستند. قابل ذکر است، گرانی‌های اخیر در ایران، با اعتراضات اقتصادی و واکنش‌های گسترده نهادهای صنفی همزمان همراه شده است.