کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز روز شنبه 4 تیرماه، در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود مقابل استانداری اهواز تجمع کرده و شعار سر دادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد رژیم مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اعتراض دارند و خواهان اصلاح آن هستند. قابل ذکر است، گرانی‌های اخیر در ایران، با اعتراضات اقتصادی و واکنش‌های گسترده نهادهای صنفی همزمان همراه شده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

komalah

تجمع مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی

komalah

تداوم تجمع کامیون داران سیریک برای چهارمین روز متوالی

komalah

تجمع اعتراضی کلزا کاران بهبهان 

komalah

هجوم مرگبار عقرب‌ها به روستاهای هرمزگان

komalah