کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف2 2

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 3 تیرماه، در اعتراض به پاسخگو نبودن مسئولان، در چندین شهر دست به تجمع زدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای ، شوش، کرمانشاه، تهران و رشت مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها تجمع اعتراضی برپا کردند. گفتنی است، بازنشستگان معترض ضمن اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.