کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی روز یک‌شنبه 26 فروردین ماه، مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی دست به تجمع زدند.

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اراک، و اهواز با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کرده و خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.