کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازاریابان سنقر علیه افزایش مالیات

بر اساس گزارشات دریافتی،اداره امور مالیاتی جمهوری اسلامی سطح مالیات سالانه تجار و بازرگانان ایرانی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.گفتنی است که دستفروشان و بازاریان اردبیل نیز چند روز گذشته علیه گرانی و افزایش اجاره مغازه های خود دست از کار کشیدند.همچنین شماری از نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی با حمله به دستفروشان و به کار بردن الفاظ رکیک،سعی در برهم زدن شخصیت دستفروشان را داشتند.