کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی ایرانیان در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی در پاریس

گروهی از ایرانیان روز یک‌شنبه ۱۲‌ فروردین ماه، برای ابراز مخالفت خود با حکومت جمهوری اسلامی، در میدان باستیل پاریس تجمع کردند.

این تجمع اعتراضی در چهل و پنجمین سالگرد همه‌پرسی ۱۳۵۸ که به استقرار رژیم جمهوری اسلامی انجامیده بود، برگزار شد. مشارکت‌کنندگان در تجمع پاریس با به‌نمایش گذاردن تصاویر شماری از «معترضانی که توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته و زندانی شده‌اند» شعارهایی را علیه حکومت و مقامات آن سردادند.