کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی اهالی شهر میداوود نسبت به کمبود آب شرب

روز چهارشنبه 6شهریورماه، جمعی ازاهالی شهر میداوود شهرستان باغملک  در اعتراض به بحران آب شرب و قطعی‌های آب در چند روز اخیر، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

معترضان می گویند در چند روز گذشته چاه تیغن؛ یکی از سه چاهی که آب شرب شهر میداوود و بیش از ۱۲ روستای کوچک و بزرگ را تامین می‌کرد به دلیل سوختن تلمبه خانه از مدار خارج شد و باعث افت فشار آب در شبکه شد. آنها می گویند علیرغم شدت گرما و افزایش بیماری های وارگیردار، ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی در خصوص تعمیر تلمبه خانه و رفع مشکل کم آبی  اقدامی انجام نداده است.