کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی اهالی سیستان

در پی خشک شدن کامل تالاب هامون و چاه نیمه ها،روز جمعه 13 بهمن ماه شماری از فعالان اجتماعی و مدنی منطقه سیستان به مناسبت روز جهانی “تالاب هامون” در تالاب خشکیده هامون گرد هم آمدند.

اکوسیستم سیستان و تالاب هامون با وجود بیش از دو دهه از خشکسالی،سوءمدیریت منابع آبی و خشکسالی تصنعی حاصل از سد سازی های بی رویه آسیب دیده و عدم وجود دیپلماسی فعال و نبود دغدغه مقامات موجب شده که جامعه سیستان چنین رویکردی را به صورت ناخودآگاه بپذیرند.شایان ذکر است که دو دهه خشکسالی و یا شبه خشکسالی باعث شده تا عامه مردم این وضعیت را به رغم از بین رفتن کشاورزی، دامداری، محیط زیست و معیشت شان بپذیرند و این مسئله موجب شده تا مطالبه حقابه رودخانه هیرمند توسط مردم از مقامات دولتی نسبت به سایر استان ضعیف تر باشد.