کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی آتش نشانان تبریز

آتش نشانان تبریز روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه در اعتراض به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوقهای خود در محوطه شهرداری تجمع کردند.

معترضان می‌گویند در برابر تورم بیش از ۴۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق توهین به کارگران و کارمندان حداقل‌بگیر دولت است.   آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که با اشاره به وضعیت سخت معیشتی، این افزایش ناچیز را مورد اعتراض قرار دادند. گفتنی است سال گذشته آتش نشـانان در تهران و اصفهان و چندین شهر دیگر در اعتراض به دستمزدهای پایین و در نظر نگرفتن مزایای سختی کار به خیابان آمدند. آنها می‌گویند: «با وجود سختی و تهدیدات جانی شغل پرخطر آتش‌نشانی، اما بسیاری از مزایای مزدی از جمله اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و شب‌کاری‌ها شامل حال آنها نمی‌شود.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-