کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضیِ پرستاران و کادر درمان رفسنجان

جمعی از پرستاران و کادر درمان رفسنجان روز سه شنبه 22 اسفندماه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی و سپس فرمانداری شهرستان رفسنجان تجمع کردند.

این تجمع صنفی در اعتراض به اضافه کار اجباری،مطالبات تعرفه گذاری و فوق العاده خاص و وعده‌های همیشگی محقق نشده برگزار شده است.این معترضان خواستار اصلاح اساسی تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد، حذف اضافه‌کاری اجباری و پرداخت معوقات خود هستند.شرکت کنندگان در این تجمع می‌گویند که بعد از 10 سال کار،در شرایطی که گرانی و تورم بیداد می‌کند،با این حقوق‌های ناچیز به سختی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.