کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق در تهران

روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، همزمان با تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته، شماری از آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق نیز در مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

شهروندان معترض، “وضعیت نابسامان معیشتی” خود را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.  قابل ذکر است، معترضان پیشتر نیز بارها در اعتراض به تاخیر ۱۰ ساله در زمان پرداخت حق بازنشستگی مشمولین ماده ۳۸ و خلف وعده‌های مسئولان، تجمع برگزار کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات و معوقات

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-