کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع آتش نشانان شهرداری آبادان

بیش از ۵۰ نفر از آتش نشانان شهرداری آبادان روز سه شنبه 22 مهر ماه در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ۲ ماه حقوق و مزایای شغلی خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.

کارکنان معترض که نماینده دیگر کارمندان و کارگران شاغل در آتش‌‌نشانی آبادان بودند، اظهار داشتند: “بیش از ۲ ماه مطالبات و سه ماه اضافه‌کاری کارکنان آتش‌نشانی آبادان، پرداخت نشده است و در این مدت وعده‌های شهرداری در خصوص پرداخت حقوق‌ معوقه عملی نشده است.” این کارکنان پیش از این نیز چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زده بودند ولی تاکنون موفق به دریافت معوقات خود نشده اند.