کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع‌های گسترده در شهرهای اروپایی و آمریکایی در حمایت از توماج صالحی

روز شنبه ۸ اردیبهشت (۲۷ آوریل) و سه روز بعد از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر اعتراضی، چندین شهر از جمله در دانمارک، سوئد، آلمان، کانادا آمریکا ، فرانسه، بریتانیاو بلژيک شاهد برگزاری تجمع‌هایی از سوی معترضان به حکم اعدام توماج صالحی بودند.

تجمع‌کنندگان در مقابل سفارت ایران در بروکسل با سر دادن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای، ، خواستار آزادی توماج صالحی شدند. همچنین در شهر مونترال، واقع در استان کبک در کانادا و شهرهای واشنگتن در آمریکا همزمان شاهد برپایی تجمعی در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی و درخواست برای آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی بود. تجمعات مشابهی نیز در دانمارک، سوئد، آلمان، فرانسه، بلژیک و بریتانیا در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی برگزار شد. در خبری دیگر “مطهره گونه‌ای و خشایار سفیدی” روز شنبه 8 اردیبهشت ماه، در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی اقدام به تحصن در مقابل خانه موسیقی ایران کردند.