کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع‌های اعتراضی در زادروز حمیدرضا روحی

تهران چهارشنبه شب به مناسبت زادروز حمیدرضا روحی، از جانباختگان اعتراضات سراسری، بار دیگر شاهد تجمع‌های اعتراضی در منطقه شهر زیبا بود.

در جریان این تجمع‌ها که در برابر منزل حمیدرضا روحی و اطراف آن برگزار گردید، جمعیت شعار «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «آزادی، آزادی، آزادی» و «خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک» سر می‌دهند. گفتنی است چهارشنبه تولد ۲۰ سالگی حمید رضا روحی بود، که به یکی از چهره‌های شناخته شده‌ای بدل شده که جان خود را در جریان اعتراضات گسترده‌ای که از نیمه سال پیش شروع شد از دست داده‌اند. او روز ۲۶ آبان با شلیک گلوله‌ای، ظاهرا از یک اسلحه کمری، در شهر زیبا کشته شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران ابتدا تلاش کرد او را بسیجی معرفی کند اما بعدا گفت که او در میان معترضان بوده است.