کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمعات سراسری کارکنان ثبت احوال کشور

بنابر گزارش ها، کارکنان سازمان ثبت احوال کشور، روز چهارشنبه ۲4 آذر ماه، در مقابل ساختمان ادارات کل استان‌های مختلف، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان ثبت احوال، نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مزایای دریافتی و وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند و خواهان اجرای عدالت در پرداختی‌ها و رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند. تجمع‌کنندگان با اشاره به اینکه فوق‌العاده ویژه‌ قانون مدیریت خدمات کشوری در اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای کارکنان اجرا شده است، خواهان اعمال آن برای کارکنان ثبت احوال شده‌اند

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah