کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمعات اعتراضی شرکت آلومینیوم ایران

روز شنبه 8 مهرماه ، پرسنل شرکت آلومینیوم ایران در پنجمین روز اعتراضات با انتشار بیانیه‌ای بر تداوم تجمعات تا تحقق مطالبات خود تاکید کردند.

طبق گزارشات منتشر شده ، پرسنل شرکت آلومینیوم ایران برای پنجمین روز متوالی در اعتراض  به حقوق بسیار پایین و پایمال شدن حق کارگران زحمتکش در شرایط بد اقتصادی و تورم بالای امروز دست به تجمع زدند.مدیر عامل شرکت و  اعضای هیئت مدیره با افزایش حقوق کارگران زحمتکش مخالفت کرده‌اند. کارگران معترض با سردادن شعارهایی علیه مسئولان اعلام می‌کنند ،که تا تحقق مطالبات خود از ورود مدیرعامل به شرکت جلوگیری خواهند کرد.