کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجدید عهد آزادیخواهان بر مزار جانباخته مینو مجیدی

روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه،شماری از خانواده جانباختگان با حضور بر مزار جانباخته “مینو مجیدی”،یاد و خاطره فرزندشان را گرامی داشتند.

برپایه گزارش منتشرشده،خانواده جانباخته خیزش سراسری “مینو مجیدی” در این دیدار شرکت کردند و با نثار گل سرخ بر مزار فرزندش با پیمان هایش تجدید میثاق کردند.مینو مجیدی ساکن شهر کرمانشاه بود که در خیزش سراسری ۱۴۰۱ ایران در روز ۲۹ شهریور در کرمانشاه با شلیک گلوله مأموران امنیتی سپاه رژیم کشته‌شد.گفتنی است که مراسم خاکسپاری این جانباخته راه آزادی به صحنهٔ اعتراض مردم بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد؛به نحوی که در مراسم خاکسپاری وی مردم و عزاداران به اعتراض و شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی برخاستند.