کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان نهادهای مختلف رژیم

تصاویر منتشرشده در روز پنجشنبه 3 بهمن ماه حاکی از آن است که در جدول پرداختی حقوق کارمندان،میزان اختلاف و نابرابری در پرداختی‌ها به طور چشم گیری مشاهده می‌شود.

نکته قابل توجه این است که شورای نگهبان با درخواست افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور مخالفت و اعلام کرده که باعث تبعیض می‌شود.این در حالی است که براساس اسناد منتشرشده،حقوق کارمندان وزارت کشور جزء کمترین پرداختی‌ها است.بحث اختلاف حقوق و دستمزد در تهران و دیگر شهرستان‌ها همواره یکی از مسائل و مشکلاتی است که از دیرباز باعث گسیل سیل مهاجران به شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت بوده است.در این میان مقایسه وزارت‌خانه‌ها با یکدیگر در زمینه پرداخت‌ها همواره یکی از نمودهای کلی شناخت میزان رعایت عدالت در سطح حقوق و مزد بوده است.