کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تبدیل حکم حبس ثریا رضایی به پابند الکترونیکی

پرونده “ثریارضایی” روز سه شنبه 8 اسفندماه، به اجرای احکام ارجاع شده و حکم حبس او تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی و تردد با پابند در شعاع حرکتی یک هزار متر تبدیل شده است.

این زندانی فعال اقتصادی درحوزه توسعه کسب‌و‌کار پیشتر توسط دادگاه رژیم در تهران با اتهام “تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام” به ۹ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از فضای مجازی محکوم شده بود. گفته شده که تبدیل مجازات با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی از نخستین روز اسفند اجرایی شده است.