کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تایید حکم محمدحسن صادقیان از بازداشت شدگان انقلاب ژینا

حکم پنج سال “حبس محمدحسن صادقیان” که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است،روز دوشنبه 14 خرداد ماه، توسط دادگاه تجدیدنظر رژیم  در خراسان رضوی تایید شد.

نامبرده، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، توسط دادگاه رژیم در مشهد از بابت اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی” مجموعا به پنج سال حبس محکوم شده بود.