کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تایید حکم قطع انگشتان دست چهار زندانی در ارومیه

تایید حکم قطع انگشتان دست چهار زندانی در ارومیه1

چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به‌نام‌های مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند.

این زندانیان که اتهام آنها «سرقت» عنوان شده در آذرماه سال گذشته جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند اما به دلایل نامعلومی به زندان ارومیه بازگردانده شدند. در روزهای اخیر دادستان رژیم در ارومیه با آن‌ها دیدار داشته و به آنان اطلاع داده‌اند که حکم شان به زودی اجرا خواهد شد و هرگونه درخواست استینافی رد می‌شود.