کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تایید حکم حبس علیه سه زندانی سیاسی در زندان اوین

روز یکشنبه 29 بهمن ماه،حکم حبس “محسن حاجی محمدی، رضوانه احمدخان بیگی و بهفر لاله زاری” متهمان سیاسی محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

بر اساس این حکم که “رضوانه احمدخان بیگی و بهفر لاله زاری” دو متهم سیاسی هر کدام به پنج سال حبس و محسن حاجی محمدی دیگر متهم این پرونده به تحمل چهار سال زندان محکوم شدند.گفته میشود که چندی قبل “رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی و همسرش بهفر لاله زاری زندانی سیاسی سابق” توسط شعبه 26 دادگاه رژیم در تهران هر کدام از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به چهار سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس،مجموعا ده سال زندان محکوم شدند.این زوج در تاریخ 27 شهریورماه 1402 توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند و کماکان در زندان اوین به سر میبرند.